Άρθρα, Μετά τον καρκίνο

Στέλλα Ζουλινάκη : “Το Δικαίωμα στη Λήθη / The Right to be Forgotten”

Στην ειδική εκδήλωση του Ευρωκοινοβουλίου “Living with Breast Cancer”, η ομιλία της κ. Στέλλας Ζουλινάκη, Insurance Agent,  Life & Business Coach και Γενική Γραμματέα της Europa Donna Hellas, διαπραγματεύεται ένα θέμα που  βρίσκεται στην agenda της ΕΕ και στο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταπολέμηση του καρκίνου, το Δικαίωμα στη Λήθη (Right to be forgotten-RTBF), δηλαδή του δικαιώματος των επιζώντων από καρκίνο να μη λαμβάνεται υπόψη, υπό προϋποθέσεις, το ιστορικό τους, κατά την αίτηση για ενυπόθηκο δάνειο ή και για ασφάλιση ζωής που συνδέεται με αυτό.

Τον Φεβρουάριο του 2022 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα για ενίσχυση της Ευρώπης κατά του Καρκίνου, με το οποίο καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν το Δικαίωμα στη Λήθη έως το 2025 και ζητεί όπως αυτό εισαχθεί στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να προλαμβάνονται οι διακρίσεις και να βελτιωθεί η πρόσβαση των επιζώντων από καρκίνο σε χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες.

Στην ομιλία γίνεται μια ανασκόπηση για το τι έχει επιτευχθεί έως σήμερα και ποιες ευρωπαϊκές χώρες έχουν εναρμονιστεί είτε με νομοθετικό πλαίσιο είτε ακολουθώντας ένα Κώδικα Δεοντολογίας. Επιπλέον αναφέρεται και το πρόσφατο Best Practice της Κύπρου. Τέλος έχουν συμπεριληφθεί και οι επιφυλάξεις των εκπρόσωπων του (αντ)ασφαλιστικού τομέα και το τι συμβαίνει σήμερα στο Ελληνική ασφαλιστική αγορά . Κλείνοντας τονίζεται  ο ρόλος της Europa Donna Hellas ως σωματείο συνηγορίας και υπεράσπισης δικαιωμάτων για την επίτευξη ενός Κώδικα Δεοντολογίας μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων. Το Δικαίωμα στη Λήθη  αποτελεί «μία εξέλιξη σταθμό», αφού μία ευάλωτη ομάδα πολιτών, όπως οι καρκινοπαθείς θα έχει ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες ασφάλισης ζωής.

Ολόκληρη η εκδήλωση εδώ