Εκδηλώσεις, Τα νέα μας

Συνάντηση Δ.Σ. και Επιστημονικής Επιτροπής EDH για απολογισμό και στοχοθεσία 2020

Στην πρώτη για τη νέα χρονιά επίσημη συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιστημονικής Επιτροπής της Europa Donna Hellas έγινε ο απολογισμός των δράσεών μας και τέθηκαν οι στόχοι της νέας χρονιάς. Η γνώση και η εμπειρία των διακεκριμένων στο χώρο επιστημόνων-μελών της επιτροπής μας είναι απαραίτητες για τον σχεδιασμό και την οργάνωση των μελλοντικών δράσεων συνηγορίας και διεκδίκησης της EDH για τον Καρκίνο του Μαστού.