ημερίδα εθελοντισμού
Δράσεις

Συμμετοχή EDH στην 17η Ημερίδα Εθελοντισμού – Σύνταγμα / 16 Οκτωβρίου 2021

Αγαπητοί Εθελοντές και Φίλοι μας,
Ένα μεγάλο ευχαριστώ από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Europa Donna Hellas, για την παρουσία, τη βοήθεια και τη στήριξή σας στη συμμετοχή μας στην 17η Ημερίδα Εθελοντισμού στο Σύνταγμα το Σαββατο 16 Οκτωβριου 2021.
Η λέξη εθελοντισμός προέρχεται από το ρήμα «εθέλω» που σημαίνει θέλω πολύ. Ο εθελοντισμός είναι αξία ζωής, είναι στάση ζωής και με την έμπρακτη συμμετοχή μας αποδεικνύουμε όσα πρεσβεύει.