Η Γεν. Γραμματέας της Europa Donna Hellas, κ. Φιορίτα Πουλακάκη Χειρουργός Μαστού, στο Consensus Panel για την Ανάπτυξη του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών. Διεκδικούμε τα δικαιώματα των γυναικών με καρκίνο του μαστού!!!

 

.