Στην πρώτη για τη νέα χρονιά επίσημη συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιστημονικής Επιτροπής της Europa Donna Hellas έγινε ο απολογισμός των δράσεών μας και τέθηκαν οι στόχοι της νέας χρονιάς. Η γνώση και η εμπειρία των διακεκριμένων στο χώρο επιστημόνων-μελών της επιτροπής μας είναι απαραίτητες για τον σχεδιασμό και την οργάνωση των μελλοντικών δράσεων συνηγορίας και διεκδίκησης της EDH για τον Καρκίνο του Μαστού.