1. Να προωθήσει τη διάδοση και την ανταλλαγή δεδομένων και πρόσφατων πληροφοριών σχετικά με τον καρκίνο του μαστού στην Ευρώπη
  2. Να προωθήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τον καρκίνο του μαστού
  3. Να δώσει έμφαση στην ανάγκη κατάλληλης μαστογραφίας και έγκαιρης διάγνωσης
  4. Να διαδώσει την ανάγκη παροχής βέλτιστης θεραπείας
  5. Να κατοχυρώσει την παροχή ποιοτικής υποστήριξης και φροντίδας όσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά τη θεραπεία
  6. Να πετύχει κατάλληλη εκπαίδευση για τους επαγγελματίες υγείας
  7. Να αναγνωρίσει τη σωστή θεραπεία και να προωθήσει την ανάπτυξή της
  8. Να απαιτήσει τακτική ποιοτική αναβάθμιση του ιατρικού εξοπλισμού
  9. Να διαβεβαιώσει ότι όλες οι γυναίκες κατανοούν πλήρως όλες τις προτεινόμενες θεραπευτικές επιλογές, συμπεριλαμβανομένης και της ένταξής τους σε κλινικές δοκιμές και το δικαίωμα τους σε μια δεύτερη γνώμη
  10. Να προωθήσει την ανάπτυξη της έρευνας για τον καρκίνο του μαστού