1. Εισαγωγή προγράμματος πληθυσμιακού προληπτικού μαστογραφικού ελέγχου για όλες τις ελληνίδες πάνω από 40 ετών.
  2. Ιδρυση και Λειτουργία Εθνικού Μητρώου Καρκίνου
  3. Ιδρυση και πιστοποίηση εξειδικευμένων διεπιστημονικών κέντρων μαστού σε όλη την ηπειρωτική και νησιωτική χώρα ως μέρος του δημόσιου συστήματος υγείας
  4. Ισότιμη πρόσβαση όλων των ελληνίδων που έχουν νοσήσει σε άριστη θεραπεία, ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και εργασιακή επανένταξη
  5. Διασφάλιση της άριστης ποιότητας των υπηρεσιών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
  6. Συνεχιζόμενη επιμόρφωση και εξειδίκευση των επαγγελματιών υγείας
  7. Δημιουργία έγκυρου συστήματος αξιολόγησης των υπηρεσιών και των επαγγελματιών υγείας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα
  8. Πλήρη ενημέρωση των ασθενών για όλες τις διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές και συμμετοχή τους στη λήψη απόφασης για τη θεραπεία
  9. Προώθηση και άσκηση πίεσης για οικονομική ενίσχυση από το κράτος της επιστημονικής έρευνας για τον καρκίνο του μαστού
  10. Συμμετοχή των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων/Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών ασθενών και εθελοντών στη λήψη αποφάσεων για τη διαμόρφωση πολιτικής υγείας για τον καρκίνο του μαστού